Mataró sempre ha tingut en la seva dinàmica psicològica, psicoanalistes que han volgut i volen encara  donar a conèixer a un personatge del món psíquic  que ha fet un fort impacte cultural.  Es més, que ha marcat una nova etapa  en l'evolució de les ciències humanes: el món inconscient  de l'ésser humà.

 Aquesta persona és Sigmund Freud.

 Persona discutida, criticada,  admirada, venerada, idolatrada. Per a gust de tothom.

 Però és un fet que ha marcat la cultura. Termes psicoanalítics són al carrer i d'ús corrent: Complex, Èdip, repressió, mecanismes de defensa, narcisisme  i tant d'altres.

 L'arquitectura psíquica de tot ésser humà és explicada de formes diferents, com si fossin mapes. Cap exclou l'altra; ans tot el contrari.  Totes les explicacions formen un conjunt de millor comprensió del comportament dinàmic humà.  Els corrents més dominant són el comportament o conductal, el cognitiu i l'emocional o dinàmic. I tots ells tenen aplicació en el món de l'ajut mental o salut psíquica.

   La individualitat o subjectivitat, irrepetible, intransferible i única,-que és un territori-  ha de poder-se desenvolupar  amb totes les seves dimensions, sense cap mena d'excepcions. I el mitjà de realització és la paraula. L'ésser humà és un ésser de la parla. Pot expressar-se lliurament avui en dia?  Hi ha llibertat de vera expressió, i no xerraria?  Es pot tolerar la paraula de l'altre? I quantes vegades, l'inconscient, aquesta dimensió estructurant, fa caure en el parany propi  perquè no suporta la veritat de l'altre ni de si mateix.

  Quina és l'arquitectura psíquica de l'ésser humà?

  Un intent de resposta és el curset que oferim a les persones  interessades.