Espai de supervisió per a repensar les sessions inicials en un procés de diagnòstic amb un pacient.